TR

Çevir:

Mako Eğitim, Thomas Türkiye'nin eğitim markasıdır!


Insan Kaynakları Danışmanlığı

360 Derece Değerlendirme

image130

Çalışan grupları bazında değerlenecek yetkinlik setlerinin oluşturulması. Kişinin kendisinden, yöneticisinden, çalışma arkadaşlarından ve  astlarından veri toplayarak, çalışan yetkinliklerinin çok kaynaklı bir  şekilde değerlendirilmesinin sağlanması. Kişisel gelişim planlarına altyapı oluşturulması 

Çalışan Memnuniyeti Anketi

image131

Kurum çalışanlarının, kurum kültürü ve değerleri, yönetim uygulamaları,  iletişim ortamı ve benzeri alanlar açısından kurumlarını  değerlendirmeleri. Çalışanların memnuniyet ve bağlılık düzeylerinin ölçümlenmesi. Kurum politika ve uygulamalarının güçlü ve iyileştirmeye açık alanlarının saptanması. İyileştirilmesi gereken alanlara ilişkin yol haritalarının oluşturulmasına destek olunması 

Organizasyonel Yapılanma

image132

Kurumun amaçlarına etkin ve verimli bir şekilde ulaşmasına destek olacak organizasyon yapısının belirlenmesi. Organizasyon yapısında yer alan pozisyonların unvanlarının kurum  içi bütünlüğü ve kurum dışı dengeleri sağlayacak şekilde tespiti ve  standardizasyonu. Organizasyon yapısındaki tüm pozisyonların görev tanımlarının, iş süreçleri doğrultusunda dokümantasyonu 

Performans Yönetimi

image133

Kurum hedeflerine yönelik olarak sergilenmesi gereken performansa ilişkin ortak anlayışın yerleşmesi. Kurum, departmanlar ve pozisyonlar bazında KPI’ların tespit edilip  periyodik olarak takibine; çalışanların yetkinliklerinin  değerlendirilmesine ve geribildirim ile gelişim planlarının yapılarak  kurum, birim ve birey performansının etkin bir şekilde yönetimi. 

Ücret ve Yan Haklar Yönetimi

image134

Adil ve kurum ihtiyaçlarına uygun bir ücret yapısının oluşturulması. Yan hakların rekabet avantajı sağlayacak şekilde ücret paketindeki  yerinin belirlenmesi ve pozisyonlar bazında standardizasyonu. 

İlginizi çekti mi?

Burada insan kaynakları danışmanlığı ile alakalı ilgi çekecek birçok şey var. Keyfinize bakıp sunduklarımızı inceleyin, hakkımızda bilgi edinin. Umarız, sitemizi beğenmişsinizdir. Bize mesajınızı bırakın.

Abone Olun